יתרונות השקעה

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מציעה מגוון יתרונות ביחס להשקעות אלטרנטיביות.

» השקעה משועבדת לנדל"ן נושאת תשואה קבועה ללא תלות ישירה בנזקי אשראי.

» תוספת תשואה כפונקציה של הצלחת הקרן

» תשואות עודפות על פני השקעות אלטרנטיביות בסיכון דומה.

» סולידיות

   • תקופה קצרת מועד

   • בטחונות נדל"ן מלאים

» מיסוי

» שקיפות

הרשמה למאגר משקיעים

 

סוגי משקיעים

 

רקע למשקיעים

שוק האשראי בישראל

מגבלות בנק ישראל

יתרונות השקעה

מדיניות ניהול סיכונים