מגבלות בנק ישראל

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מספקת פתרון אמיתי ובעל ערך ליזמים ובעלי נכסים המבקשים אשראי שאותו הבנק אינו יכול להעמיד עקב מגבלות שחלות עליו.

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה אינה מוגבלת במגבלות אלה וממוצבת נכון למנף את כשל השוק לתשואה עודפת.

חלק מהמגבלות החלות על הבנקים מצוינים להלן:

• משכנתאות רגילות לצרכי השקעה מוגבלות ל- 50% מימון.

• שיעור ההחזר מההכנסה המדווחת לא יעלה על 50%

• מגבלות אלו בשילוב עם תיאבון נמוך של הבנקים לנכסי סיכון מסוג זה, מונעים מהבנקים לבצע עסקאות בטחונות.

הרשמה למאגר משקיעים

 

סוגי משקיעים

 

רקע למשקיעים

שוק האשראי בישראל

מגבלות בנק ישראל

יתרונות השקעה

מדיניות ניהול סיכונים