מדיניות ניהול סיכונים

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מלווה הלוואות גישור לתקופות קצרות ללווים איכותיים העומדים בקריטריוני חיתום קפדניים.  הקרן לעידוד יזמות וצמיחה משתמשת בהליך חיתום מתקדם לזיהוי פוטנציאל עסקי בפרויקטים המוצעים על ידי יזמים איכותיים בעלי הכנסות יציבות והתנהלות אשראי תקינה.

» הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מפגישה משקיעים עם לווים איכותיים להן משוחרר מק"מ (מלווה קצר מועד) למימון פעילות עסקית
שנבחנה בקפידה ושמובטח בנכס איכותי.

» השקעה מגובה בסל בטוחות הנדל"ן המשועבדות לקרן.

» גיוס כספי משקיעים על-פי קריאה On Call

» אישור עסקאות בכפוף להחלטות ועדת אשראי

» מימון כנגד נטילת בטוחות נדל"ן לטובת הקרן

» שעבוד שוטף לטובת המשקיעים ללא הגבלה בסכום ועל כל נכסי החברה

» השקעות מתקבלות באמצעות נאמן חיצוני לשם פיקוח.

הרשמה למאגר משקיעים

 

סוגי משקיעים

 

רקע למשקיעים

שוק האשראי בישראל

מגבלות בנק ישראל

יתרונות השקעה

מדיניות ניהול סיכונים