סוגי משקיעים

בקרן משקיעים מגוון גופים משווקים שונים, הכוללים:
» שוק מוסדי
» קרנות הון סיכון
» חברות
» תושבי חוץ
» משקיעים פרטיים

הרשמה למאגר משקיעים

 

סוגי משקיעים

 

רקע למשקיעים

שוק האשראי בישראל

מגבלות בנק ישראל

יתרונות השקעה

מדיניות ניהול סיכונים