רקע

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מזהה הזדמנות בכשל השוק להעמדת אשראי אלטרנטיבי ללווים איכותיים המגובה בביטחונות איכותיים במחירים המבטאים את היעדר האלטרנטיבות.

» בנקים מחפשים עסקאות בתבניות סטנדרטיות. 
» באשראי עסקי מגובה נדל"ן מתלווים לאשראי דרישות לבטחונות נוספים על העסק המגבילים את פעילותו. 
» מגבלות בנקים המקשות על קבלת אשראי בנקאי:
   • נכס מורכב.
   • מצבו המשפטי לא מושלם.
   • הלווה אינו סטנדרטי.
   • כושר ההחזר מורכב לניתוח וביסוס.

» דרישות המפקח על הבנקים מכבידות על הקצאת אשראי בנקאי
   • לעיתים משיקולים מקרו יציבותיים ולא משיקולי איכות עסקה או לווה ספציפי.

הרשמה למאגר משקיעים

 

סוגי משקיעים

 

רקע למשקיעים

שוק האשראי בישראל

מגבלות בנק ישראל

יתרונות השקעה

מדיניות ניהול סיכונים