שוק האשראי בישראל

שוק האשראי הצרכני למעט משכנתאות נאמד בישראל בכ- 105 מיליארד ₪ נכון לרבעון ראשון 2014.
קצב הביצוע השנתי נאמד בכ- 40 מיליארד ₪. כ- 800 אלף לווים בשנה וכ- 2.1 מיליון לווים סה"כ.

יתרת האשראי למשכנתאות נאמד בכ- 290 מיליארד ₪ וכ- 50 מיליארד ₪ ביצוע שנתי, מתוכם כ- 75 אלף לווים שנתיים וכ- 500 אלף לווים סה"כ.

בשנת 2013 16% מביצועי המשכנתאות בוצעו לרוכשי דירה שניה ויותר המוגדרים "משקיעים".

תקנות בנק ישראל שהוטלו מאז משבר הבנקאות ב 2008 ועד היום מונעות מלווים חזקים ("בעלי מספר נכסי נדל"ן) למנף נכסי נדל"ן בבעלותם בשיעור שעולה על 50% או ששיעור ההחזר מהכנסתם המדווחת עולה על 50%.

הרשמה למאגר משקיעים

 

סוגי משקיעים

 

רקע למשקיעים

שוק האשראי בישראל

מגבלות בנק ישראל

יתרונות השקעה

מדיניות ניהול סיכונים