הזדמנות העסקה

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה שוכרת עובדים איכותיים ונמרצים במספר תחומים ותפקידים.

משרות משרדיות מבוססות ממשרדי הקרן בהרצליה פיתוח במסגרת שעות העבודה הרגילות.

משרות באקאופיס כוללות קציני אשראי וחתמים מצטיינים עם נסיון מוכח בעולם האשראי בישראל.

משרות פרונטאליות כוללות תפקידי שטח להן נדרשת יכולת תנועה עצמאית וגמישות בשעות העבודה.

אם הנך מעונין להצטרף לצוות מנצח ומוביל בתחומו אנא צור קשר כאן.
אנא פרט/י בהרחבה את תחום התמחותך ואת הערך הגדול ביותר שבאפשרותך לתרום לצוות.

חזון

 

ערכים

משקיעים

הצוות

הזדמנויות העסקה


i1

עיתונות