הליך הבקשה להלוואה

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה הינו מוסד פיננסי מוסדר המלווה באופן ישיר ללווים איכותיים.  מטרת הקרן לספק פתרונות מימון אטרקטיביים לפרטיים ולעסקים איכותיים אשר אינם מעוניינים בהגדלת אובליגו בבנקים ו/או שבאופן זמני אינם עומדים בתנאים הקשיחים של הבנקים, למרות היותם לווים איכותיים.

» מסלול בקשה מהיר 
כספי ההלוואה יכולים להיות אצלך בבנק בתוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה, בכפוף להמצאת אסמכתאות ובטחונות כמפורט להלן.

הליך הבקשה להלוואה בקרן לעידוד יזמות וצמיחה:

א.  אפיון צרכים, התנהגות כלכלית והתאמתה לצרכי ההלוואה החדשה או הממוחזרת.

ב.  אבחון ראשוני - האבחון מתבצע ע"י מילוי תרחיש ("תרחיש בקשה למשכנתא"), טופס בקשה ("טופס בקשה להלוואה") עם דוח אשראי צרכני/עסקי (BDI/D&B) והעברתם לאבחון (אצלנו בקרן) עליהם מתקבל מענה בתוך 48 שעות (בהתאם למורכבות הבקשה).

√ תשובה בתוך 48 שעות!
√ חינם וללא עלות!

ג.  חיתום מלא -  חיתום מבוצע רק עבור בקשות שעברו אבחון.  במידה והאבחון עבר בהצלחה, הלווה נדרש להעביר דמי פתיחת תיק ולספק אסמכתאות התומכות בנתונים שהוצהרו בבקשה.  האסמכתאות נבדקות ומאומתות על ידי הצוות האנליטי בקרן.  בקשות שאומתו מוגשות בתוך 48 שעות לוועדת האשראי של הקרן, המתכנסת פעם בשבוע.  לאחר אישור הוועדה מופק אישור עקרוני ("אישור עקרוני להלוואה") עם אסמכתאות והתניות נוספות, במידה וישנן.   האישור מפרט את תנאי ההלוואה המאושרת כולל ריבית, תקופה ואופן ההחזר.

√ מוגש בתוך 48 שעות לוועדת האשראי המתכנסת פעם בשבוע
√ כפוף לתשלום דמי פתיחת תיק
√ דמי פתיחת התיק ששולמו יקוזזו מעלויות התיק שיחולו על הלקוח
√ דמי פתיחת התיק יוחזרו במלואם ללקוח במידה והבקשה נדחתה בוועדת האשראי

ד.  חתימות - תיאום חתימות מתבצע לאחר אישור וועדת האשראי וקבלת האסמכתאות הנדרשות לסילוק ההתניות ואימות הנתונים.  חתימות מתאומות מול המחלקה המשפטית שבדרך כלל מכינה את מסמכי ההלוואה ומקבלת את הלווה לחתימות בתוך מספר ימים.

ה.  שחרור הכספים – שחרור כספי ההלוואה מבוצע בתאום עם הלווה, לאחר רישום השעבודים על ידי המחלקה המשפטית ואישור ביקורת הקרן.  בהלוואות לבניה הכספים משוחררים בהתאמה להתקדמות הבניה בפועל.

נשמח לענות על שאלות ולספק הבהרות נוספות.

להגשת בקשה להלוואה לחץ/י כאן 


טופס בקשה להלוואה

d3

הליך בקשה להלוואה

d1

טפסים והסמכתאות נדרשות

D2