זמניות ההלוואה


תהליך האישור כולל חיתום כמותי ואיכותי בו מבוצעת בדיקה ראשונית אודות הלווה והבטוחה. לאחריו מקבלים הודעה ראשונית תוך 48 שעות לגבי המשך התקדמות.  אנו מעמידים את ההלוואה בתוך כ- 10 ימים לאחר השלמת תיק הבקשה ואישור וועדת האשראי של הקרן.

זמינות

 

תנאי מימון אידיאליים

מחיר הכסף

יתרונות הקרן