טפסים ואסמכתאות נדרשות

הקרן לעידוד יזמות וצמיחה מציעה שני מסלולי חיתום במטרה להעניק תשובה מהירה ואמינה ללקוחותיה.

בקשות מתקבלות בשני שלבים:

א. אבחון ראשוני וחיתום מלא.  אבחון ראשוני מתקבל בתוך 48 שעות ומבוצע ללא עלות. 

ב.חיתום מלא עבור בקשות שעברו אבחון ב. ראשוני מוגשות לוועדה בתוך 24 שעות וכפופות לתשלום דמי פתיחת תיק.

 

א. בקשות לאבחון ראשוני

»  חיתום מהיר לבקשות מתקבלות עם 3 טפסים בלבד ומקבלות תשובה עקרונית בתוך 48 שעות.

»  טפסים נדרשים לאבחון ראשוני – תשובה מתקבלת בתוך 48 שעות – חינם!

» תרחיש בקשה למשכנתא

» טופס בקשה למשכנתא

» דוח אשראי צרכני/עסקי (BDI/D&B )

 

ב. בקשות לחיתום מלא

»  חיתום מלא לתיקים שעברו אבחון ראשוני עם אסמכתאות מתאימות שתומכות בפרטי  הבקשה.

»  אסמכתאות נדרשות לחיתום מלא – מוגש לוועדה בתוך 48 שעות

» תשלום דמי פתיחת תיק
» דמי פתיחת התיק יוחזרו במלואן במידה והבקשה לא תאושר בוועדת האשראי.

» העתק ת"ז עם ספח פתוח.  לחברות - תעודת האגדות עם פרוטוקול בעלי מניות ומורשי חתימה.

» דוח ריכוז יתרות בכל הבנקים

» דוח פירוט הלוואות (סכום הלוואה תשלום חודשי וחודשים שנותרו)

» תמציות חשבון אחרונה של כספים מנוהלים, תיקי השקעות וכו' (אם יש)

» אישור הכנסות (תלושי שכר אחרונים או לעצמאיים שומת מס ולחברות דוחות מבוקרים שנתיים אחרונות עם אישור רו"ח לשנה
אחרונה והצהרת הון אחרונה שהוגשה)

» דוח שמאות עם נסח זכויות תקין. לפרויקט בניה יזמי נדרש דוח 0.

» תמ"א – הסכם דיירים חתום

» מיחזור - דוח יתרות לסילוק משכנתא קיימת עם דוח התנהלות משכנתא 24 חודשים

 

ברוקרים ויועצים חיצוניים מתבקשים לספק כתב הסמכה/ייפוי כוח חתום על ידי הלווה לבקשה.

להגשת בקשה להלוואה לחץ כאן


טופס בקשה להלוואה

d3

הליך בקשה להלוואה

d1

טפסים ואסמכתאות נדרשות

D2