עיתונות

לשימושך, ליקטנו מספר כתבות ומאמרים רלוונטיים:


הקמת מערכת לשיתוף בנתוני אשראי והממונה על המערכת,2015.
לחץ כאן

ארז סגמן בפאנל לאשראי חוץ בנקאי בכנס ליועץ הפיננסי של עדיף.
חזון

 

ערכים

משקיעים

הצוות

הזדמנויות העסקה


i1

עיתונות