ערכים

הקרן מעמידה מלווה קצר מועד (מק"מ) ללווים איכותיים, בעלי יכולת כלכלית והתנהלות אשראי תקינה.
הקרן פותרת כשל שוק הקיים במערכת הבנקאית, שאינה מתמודדת עם צרכי האשראי הקיימים בציר ההתפתחות של יזמים.

 

חזון

 

ערכים

משקיעים

הצוות

הזדמנויות העסקה


i1

עיתונות